Вверх

Торгова марка (знак для товарів і послуг) – засіб індивідуалізації підприємства, а також вироблених ним товарів або послуг. Торгова марка головний елемент іміджу фірми та гарантія якості для споживача. Таким чином, торгова марка - це "обличчя" підприємства (виробленого товару), а відповідно торгова марка - це і головний елемент бізнесу. Саме тому торгова марка потребує надійного захисту.


Авторське право є одним з інститутів права інтелектуальної власності. Авторським правом регулюються відносини, які виникають у зв'язку зі створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва, фонограм, виконань, постановок, передач ефірного та кабельного мовлення (суміжні права).


Промисловий зразок (дизайн) – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка).


Винахід – технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності. Умовами патентоспроможності для винаходу є новизна, винахідницький рівень та промислова придатність.


Корисна модель – об'єкт промислової власності, конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин. Умовами патентоспроможності для корисної моделі є новизна і промислова придатність.

Заповнюючи будь-яку форму замовлення або зворотного зв'язку на сайті, Ви підтверджуєте свою згоду на обробку персональних даних відповідно до умов конфіденційності.